iMapCity - samorząd w chmurze

Zintegrowane rozwiązanie dla gmin wprowadzające zarządzanie i obsługę procesów na najwyższy poziom.

  • Portal Mieszkańca
  • Ewidencja gruntów i budynków
  • Moduł adresowy
  • Planowanie przestrzenne
  • Administracja architektoniczna
  • Zabytki

Więcej informacji już wkrótce!